Odbori in komisije

Organi našega društva

 V ribiškem društvo SOLINAR Strunjan delujejo odbori in komisije v sledečem sestavu:

Upravni odbor

1. Darko KRAJNC Predsednik Predsednik društva
2. Klavdij VELDIN Podpredsednik Podpredsednik društva
3. Branko TRBIŽAN Podpredsednik Podpredsednik društva
4. Andrej SUŠA Član Sekretar društva
5. Aljoša TOMŠIČ Član  
6. Franci KOLENC Član  
7. Benjamin MARTINČIČ Član  

 

Nadzorni odbor

1. Silvana LIKAR Član  
2. Avgust VIDIC Član  
3. Niki BREC Član  

 

Disciplinska komisija

1. Branko TRBIŽAN Član  
2. Niki BREC Član  
3. Franci KOLENC Član  

 

Tekmovalna komisija

1. Klavdij VELDIN Predsednik  
2. Franci KOLENC Član  
3. Aljoša TOMŠIČ Član