Tekmovanja in prireditve

Ni dogodkov

Obvestila

Naši sponzorji

V petek dne 16.03.2012 smo se ob 17.00 uri v prostorih AMD Strunjan zbrali na rednem letnem Zboru članov Ribiškega društva SOLINAR. Po potrditvi dnevnega reda in izvolitvi organov Zbora članov smo ugotovili sklepčnost, slišali poročilo predsednika, finančno poročilo za preteklo leto ter poročilo nadzornega odbora. Dogovorili smo se kako bomo ravnali z našimi sredstvi ter na prošnjo enega od članov nadzornega odbora (zdravstveni razlogi) poiskali in izvolili njegovo zamenjavo. Pod točko razno je predsednik Marko KOČAR podal informacije o nekaterih dogodkih na ZŠRMS v zadnem obdobju in s katerimi se Zbor članov našega društva ne strinja. Naš častni član Aleksander, pa nam je predstavil dokumente, ki jih je pripravil ter podaril članstvu našega društva in sicer strokovno gradivo, ki se nanaša na potrebe našega društva. To pa sta bila Strateški načrt RD SOLINAR ter Projekt organiziranja šole športnega ribolova, ki so si ga prisotni z zanimanjem ogledali. Klavdij in Aljoša pa sta poročala o delu z mlajšimi kategorijami. Zbor članov je izbral tudi delegate našega društva, ki nas bodo zastopali na Zboru članov panožne športne zveze, dogovorili smo se glede udeležbe na čistilni akciji. Prisotni smo se razšli ob prijetnem druženju z željo, da bi se na naslednjem rednem letnem Zboru dobili v večjem številu kot smo se letos.